01-neurofeedback

Wat is Neurofeedback

Wat is Neurofeedback

Bij de activiteit van onze hersenen is sprake van kleine electrische impulsen. Deze worden gemeten in frequenties, ook wel hersengolven genoemd. Neurofeedback maakt gebruik van geavanceerde computertechnologie en software om deze hersengolven via EEG-meting vast te stellen en positief te beïnvloeden.

Dit gebeurt door de hersenen acute informatie (feedback) te geven op het moment dat in het hersengolfpatroon sprake is van onrust (turbulentie) en/of disbalans in bepaalde frequentiegebieden. De hierdoor veroorzaakte instabiliteit in het neurale netwerk houdt verband met het optreden van bepaalde klachten (bijvoorbeeld slecht slapen of je gespannen voelen). Door het geven van feedback wordt gebruik gemaakt van het zelflerend vermogen van de hersenen om zichzelf naar aanleiding hiervan zo te reorganiseren dat een stabieler evenwicht wordt bereikt in het hersengolfpatroon. Nadat de hersenen een leer- en aanpassingsproces hebben doorgemaakt zullen de klachten hierdoor afnemen of zelfs geheel verdwijnen.

Nadat de hersenen een leer- en aanpassingsproces hebben doorgemaakt zullen de klachten hierdoor afnemen of zelfs geheel verdwijnen.

01-img-01-neurofeedback

NeurOptimal™ geavanceerd en veilig Neurofeedback-systeem

BrainExcel maakt bij haar Neurofeedbackbehandelingen gebruik van de zeer betrouwbare en veilige NeurOptimal software, ontwikkeld door dr. Valdeane Brown e.a. van het Zengar Institute in Victoria B.C. (Canada). De hersenen worden met NeurOptimal integraal getraind over het gehele spectrum en op beide hersenhelften tegelijk. Verkeerd behandelen door overstimulering van bepaalde frequenties of frequentiegebieden (overshoot) is hierdoor uitgesloten.

01-img-02-neurofeedback

NeurOptimal™

BrainExcel maakt bij haar behandelingen gebruik van het NeurOptimal™ systeem van het Zengar Institute. Neurofeedback binnen het NeurOptimal systeem is gebaseerd op de Chaos-theorie van de Belgische Nobelprijswinnaar Prigogine en verder uitgewerkt door neurofysiologen als Babloyantz en Freeman. In deze theorie wordt het EEG beschouwd als de optelsom van de activiteiten van miljoenen zenuwcellen (neuronen). Op het eerste oog lijken deze activiteiten chaotisch te verlopen. Maar bij nadere bestudering blijkt hier een verborgen orde in te bestaan die niet rechtlijnig verloopt maar dynamisch. De dynamische verbanden in de hersenactiviteit zijn het beste aan te tonen met wiskundige formules, onder andere met de berekeningsmethoden van Gabor. Op basis van voornoemde uitgangspunten hebben (neuro)psychologen als dr. Val Brown en dr. Susan Brown van het Zengar Institute het NeurOptimal™ systeem ontwikkeld.

01-img-03-neurofeedback

NeurOptimal™ geavanceerd en veilig Neurofeedback-systeem

BrainExcel maakt bij haar Neurofeedbackbehandelingen gebruik van de zeer betrouwbare en veilige NeurOptimal software, ontwikkeld door dr. Valdeane Brown e.a. van het Zengar Institute in Victoria B.C. (Canada). De hersenen worden met NeurOptimal integraal getraind over het gehele spectrum en op beide hersenhelften tegelijk. Verkeerd behandelen door overstimulering van bepaalde frequenties of frequentiegebieden (overshoot) is hierdoor uitgesloten.

Wil je meer informatie?

Of een afspraak maken?

Contact