01-kosten

Vergoedingen, kosten en tarieven

Vergoedingen, kosten en tarieven

Ziektekosten verzekering

Vanaf 2014 wordt de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg generalistische basis GGZ (GB-GGZ) genoemd. Daarnaast bestaat er ook een specialistische GGZ (G-GGZ) voor zwaardere problematiek en persoonlijkheidsstoornissen. Uw verzekering vergoedt deze (reguliere) zorg na verwijzing door uw huisarts. BrainExcel heeft in het kader van deze vergoeding een contract met bijna alle zorgverzekeraars (met uitzondering van Menzis/Anderzorg) voor het verlenen van GB-GGZ. Meestal heeft de huisarts een praktijkondersteuner (POH-GGZ) in dienst die zelf ook een aantal gesprekken met u kan voeren.

De psycholoog zal bij aanvang van een behandeling een traject inzetten. Dit kan een kort, middellang of intensief behandeltraject worden (globaal maximaal resp. vijf, acht of twaalf sessies). Overigens worden niet alle klachten vergoed. Van vergoeding zijn uitgesloten: arbeidsgerelateerde klachten, aanpassingsstoornissen en relatietherapie.

Sommige verzekeraars vergoeden deze laatstgenoemde klachten in een aanvullende pakket. Let wel: de vergoeding van uw verzekering is gebonden aan het wettelijk bepaald eigen risico van € 385,- per kalenderjaar. Als u uw eigen risico vrijwillig verhoogd heeft, valt dit bedrag uiteraard hoger uit!

BrainExcel heeft een contract met bijna alle zorgverzekeringen in Nederland (uitgezonderd Menzis/Anderzorg). Deze vallen onder een negental hoofdgroepen van verzekeraars, namelijk ASR, Caresq, CZ, DSW, ENO, ONVZ, VGZ, Zilveren Kruis en Zorg&Zekerheid. Daarbinnen hebben deze verzekeraars vaak meerdere merken.

Kinderen tot de leeftijd van 18 jaar vallen voor geestelijke gezondheidszorg niet meer onder de verzekeringspolis van hun ouders. De gemeente in de vestigingsplaats van het kind heeft deze zorg overgenomen. BrainExcel heeft geen contract met de gemeente Amersfoort (regio Eemland). De behandeling van kinderen kan daardoor uitsluitend op particuliere basis plaatsvinden.

Over bovengenoemde verzekeringszaken kunt u zich het beste laten voorlichten in onze praktijk door een afspraak te maken voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Ook kunt u hierover informatie vinden in de polisvoorwaarden of op de website van uw verzekering. Alle voor u nodige therapieën zijn opgenomen in het voorgeschreven behandeltraject.

Particuliere tarieven

Buiten de vergoeding vanuit de ziektekosten verzekering hanteren wij de volgende particuliere tarieven. Deze gelden ook voor verzekerden van Menzis/Anderzorg waar BrainExcel geen contract mee heeft.

Intake of informatief gesprek van ca. 45 minuten: € 128,00

Psychologisch consult: € 152,00 per sessie

Onverzekerd product (OVP) zoals relatietherapie: € 152,00 per sessie

Voor de zakelijke markt zoals de behandeling van arbeidsgerelateerde problematiek, hanteren wij een ander tarievenstelsel. Laat u zich hierover informeren via telefonisch- of e-mailcontact. Alle tarieven gelden voor een sessie van ca. 60 minuten en zijn binnen het kader van de gezondheidszorg vrijgesteld van BTW.

Praktijk- en betalingsvoorwaarden

Het kan voorkomen dat u verhinderd bent voor een afspraak. U dient deze dan minimaal 48 uur van tevoren te annuleren, anders kunnen wij genoodzaakt zijn om voor de ingeplande afspraak kosten bij u in rekening brengen ter hoogte van een volledige sessie.

Verder verwijzen wij u graag voor alle details naar onze Algemene Voorwaarden.