01-home-gallery-small-4

Verwijzers

Verwijzing door de huisarts

Via je huisarts kun je bij psychische klachten in eerste instantie ook voor een aantal gesprekken (kosteloos) verwezen worden naar de praktijkondersteuner voor GGZ (POH-GGZ). Deze valt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts die de patiënt indien nodig kan doorverwijzen naar een GZ-psycholoog of een psychotherapeut voor een behandeling of naar een psychiater voor medicatie. Je dient je daarna met de verwijzing wel zelf aan te melden bij een behandelaar.

In de verwijzing dient de huisarts, naast de patiëntgegevens een drietal zaken te vermelden:

Ten eerste vermeldt de huisarts zijn AGB-code in de verwijzing.

Ten tweede verwijst de huisarts de patiënt naar de generalistische basis GGZ (GB-GGZ) voorheen 1e lijns psycholoog. BrainExcel is een praktijk voor uitsluitend GB-GGZ. Er bestaat namelijk ook nog een specialistische GGZ (S-GGZ) voor zwaardere problematiek zoals persoonlijkheidsstoornissen.

Ten derde is het vereist dat de huisarts in de verwijzing een diagnose volgens DSM-V vermeldt, dan wel vermeldt dat hij het vermoeden van een DSM stoornis heeft.

Niet alle stoornissen volgens DSM-V vallen echter onder de vergoeding van de ziektekostenverzekering. De volgende, juist vaak voorkomende diagnoses zijn van vergoeding uitgesloten: relatieproblemen, aanpassingsstoornissen en arbeidsgerelateerde problematiek (o.a. burn-out). Deze vallen onder de eigen bekostiging van de patiënt of worden bij werkgerelateerde problematiek betaald door de werkgever. Soms kan ook de POH-GGZ een rol spelen in de behandeling van deze problemen. Sommige ziektekostenverzekeringen vergoeden de behandeling van laatstgenoemde diagnoses in het aanvullende pakket.

Naast de huisarts kan ook een bedrijfsarts, psychiater, psycholoog/psychotherapeut of medisch specialist een verwijzing uitschrijven, mits voldaan wordt aan bovenstaande drie voorwaarden.