03-behandeling

Psychologische hulpverlening voor volwassenen

Psychologische hulpverlening voor volwassenen

De behandelingen van BrainExcel vallen vanaf 2014 binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) onder de generalistische basis GGZ (GB-GGZ) voorheen de eerstelijns psychologische hulp geheten.

Onder het kopje “Bij welke klachten” kunt u lezen aan welk soort problemen u kunt denken. Voor ernstiger problematiek die een langduriger behandeltraject vergen, zoals persoonlijkheidsstoornissen kunt u verwezen worden naar een psychotherapeut of instelling voor tweedelijns zorg (specialistische GGZ). Onder de derdelijns zorg tenslotte vallen instellingen binnen de psychiatrie met vaak interne opname.

Testimonials

Magni si de etus, nescia conest officima nimaio volo min pelectiosae sincipidust, sam que voluptati dite sitae si consequam id mo volupta spiscienis veribuste sum quibus vit quatet expliqui dolorernam alitia ium eum es invent quuntib usaero dolumet eum quo volecto tatur, et quatibe atiusaperum eum quos aute licto ommo.

03-img-01-testimonal-1

Burnout – man 36 jaar
“In mijn baan als accountmanager was ik behoorlijk vastgelopen, ook door problemen in ons gezin en in mijn relatie. Ik voelde dat er aan alle kanten aan mij getrokken werd, ik ging slechter slapen en voelde mij uitgeput. Nadat mijn huisarts de diagnose surmenage (burnout) had gesteld, liep ik al bijna twee maanden thuis met een begin van depressieve klachten. Met antidepressiva (Zeroxat) zou het vanzelf wel beter met me gaan, zei hij.

Ik kon inderdaad meer tot rust komen en wat beter slapen dan voorheen. Maar het idee om weer aan het werk te moeten vervulde mij met angst en onzekerheid. De psycholoog van BrainExcel adviseerde mij om eerst maar ‘s een paar keer bij mijn collega’s op het werk langs te gaan in de koffiepauze en daarna als arbeidstherapie voor twee halve dagen te beginnen met werkzaamheden zonder stress. In de wekelijkse sessies leerde ik om mijn stressbronnen te analyseren, beter met spanningen om te gaan en effectiever te communiceren. Hierdoor kon ik mijn eigen problemen sneller signaleren en oplossen. Ook moest ik leren wat het eigenlijk is om je goed te ontspannen en daar ook de tijd voor te nemen.

Door de Neurofeedback voelde ik mij vrij snel relaxter en kreeg ik ook zonder de Zeroxat een beter slaappatroon. Ik ben inmiddels weer grotendeels aan het werk en heb met mijn werkgever bedongen dat ik voorlopig de woensdag thuis mag werken.”

03-img-01-testimonal-2

Angst/paniekaanvallen – vrouw 34 jaar
“In mijn jeugd was ik al bekend met angstcomplexen en hyperventilatie en ben ik langere tijd in therapie geweest. Desondanks bleef ik op latere leeftijd angstig en onzeker in onbekende situaties. Vooral reizen en bestemmingen buiten mijn woonplaats zoals vakanties waren bepaald geen pretje, ook al was ik met familie en bekenden. 

De sessies bij BrainExcel brachten mij als het ware meer in contact met mezelf. Ik kreeg inzicht in hoe angsten ontstaan en hoe ik ze vervolgens zelf in stand hield. Ook bleken er trauma’s uit mijn jeugd aan ten grondslag te liggen (ik was op school vaak het slachtoffer van pesten). Deze negatieve ervaringen zijn toen behandeld met EMDR-therapie. Ook bleken negatieve emoties zoals angsten te verminderen door een aantal Neurofeedback trainingen. 

De ademhalingstherapie (Biofeedback) hielp mij om me op kritieke momenten goed te ontspannen waardoor ik hyperventilatie en de angst voor een paniekaanval beter en op eigen kracht kon beheersen.”

03-img-01-testimonal-3

Onzekerheid/Negatief zelfbeeld – vrouw 26 jaar
“Ik wilde een antwoord op de vraag waarom ik mij altijd zo onzeker voel, vooral bij alles wat nieuw is, in gezelschap van veel mensen en in contact met leidinggevenden op mijn werk. Omdat ik toch wel schroom had om naar een psycholoog te stappen (ik ben toch niet gek!?), heb ik eerst een vrijblijvend gesprek aangevraagd bij BrainExcel. 

Dit voelde gelijk vertrouwd aan, ook omdat mij duidelijk werd gemaakt dat je problemen beter vroegtijdig kunt aanpakken in plaats van wachten tot ze zo verergeren, dat je er depressief van wordt of uitvalt voor je werk. Met een verwijzing van mijn huisarts kon ik binnen twee weken aan de slag. Met de RET therapie leerde ik om mijn gevoelens en gedrag beter in balans te brengen met mijn gedachten. Met RET analyseschema’s kon ik mijn probleemsituaties goed in kaart brengen en deze op een andere (positievere) manier benaderen dan ik altijd gewend was. Na enkele weken stond ik al veel positiever in het leven maar had ik de indruk dat ik er nog niet helemaal was. 

Omdat er binnen mijn verzekering maar acht sessies vergoed worden, wil ik volgend jaar nog een aantal sessies inplannen om nog wat puntjes op de i te zetten.”

Wil je meer informatie?

Of een afspraak maken?

Contact