BrainExcel is een praktijk voor psychologische hulpverlening (generalistische GGZ) in Amersfoort die particuliere maar ook gecontracteerde zorg biedt, die vergoed wordt vanuit uw basisverzekering. Verder bieden wij deze zorg ook voor het bedrijfsleven, bijvoorbeeld ten behoeve van werknemers die zijn uitgevallen met een burn-out. Wij kunnen een breed scala aan klachten behandelen met een uitgebreid aanbod aan therapieën. Zo kunnen we Neurofeedback inzetten als onderdeel van de therapie.

Ons gestel, onze gewoontes, emoties, ervaringen en vermogens zitten ‘gebakken’ in de neurale netwerken van onze hersenen. Fysieke, mentale en emotionele blokkades zijn van invloed op de neurale netwerken van onze hersenen. Neurofeedback beïnvloedt deze neurale netwerken positief, waardoor klachten verminderen en prestaties verbeteren.

 

Door het meten van de hersenactiviteit en het geven van feedback aan de hersenen kunnen deze zich zo reorganiseren dat het natuurlijk zelfherstellend vermogen zijn werk kan doen en klachten afnemen. Zo helpt Neurofeedback bij het vergroten van je vermogens, mentale weerbaarheid en welzijn.

 

Meer weten over hoe Neurofeedback werkt?
Kijk dan onder het kopje “Neurofeedback”. Daar leest u tevens meer over hersengolven en hoe deze je bewustzijn en je functioneren beïnvloeden.

Daarnaast beschikken wij over een ruim aanbod aan methoden, technieken en therapieën die in combinatie met elkaar een aanvullend of versterkend effect hebben bij de behandeling van psychische en psychosomatische klachten. De behandelingen worden uitgevoerd door Rob Slootman, geregistreerd als GZ-psycholoog (gezondheidszorgpsycholoog) in het BIG-register van het Ministerie van VWS.

 

Hij is tevens geregistreerd als Registerpsycholoog NIP/Gezondheidszorg.

Zorgkosten verzekeringen

BrainExcel heeft een contract met bijna alle zorgkosten verzekeringen, met uitzondering van Menzis en wat daaronder valt (Anderzorg, HEMA, PMA, Vink-Vink). Ben je bij Menzis verzekerd dan kun je met een restitutiepolis de declaratie die je van de praktijk ontvangt, doorsturen naar je verzekering die gemiddeld 70% aan je vergoedt; je betaalt daarbij geen eigen risico. Bij gecontracteerde zorg wordt de behandeling vergoed via de basisverzekering onder verrekening van het wettelijk bepaalde eigen risico (€ 385,- in 2020). Let wel: wanneer u het eigen risico vrijwillig verhoogd heeft, valt dit uiteraard hoger uit.

Kinderen tot de leeftijd van 18 jaar vallen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) onder de voorzieningen van de gemeente of gemeentelijke regio. Zij zijn dus niet meer meeverzekerd met hun ouders. Voor deze zorg heeft BrainExcel geen contract (meer) met de gemeente Amersfoort (regio Eemland).

De behandeling van kinderen kan daarom uitsluitend plaatsvinden op particuliere basis.

Testimonials

Ik voelde me altijd veilig en gesteund door wat er met mij aan de hand was. Ik verliet de sessies altijd met een gerust gevoel en goed ondersteund. Het was geweldig om iemand te hebben die me leuk vond tijdens een moeilijke tijd in mijn leven.

Jacobine Klaver

Uitstekende service - de therapiesessies waren zeer nuttig, ik voelde na een paar sessies al verbetering in mijn geestelijke gezondheid!

Anna Koers

Zeer informatieve en verhelderende training - precies de juiste balans tussen theorie en praktisch advies!

Michael van der Laan

De inbreng had een zeer positieve impact op het kind en de school, waardoor we vooruitgang konden boeken in het effectiever voorzien in de behoeften van het kind

Froukje van Bruggen

Wij kunnen een breed scala aan klachten behandelen met een uitgebreid aanbod aan therapieën. Zo kunnen we Neurofeedback inzetten als onderdeel van de therapie.

Praktijkadres en wachttijd

Verhuizing praktijk

De praktijk zal per begin december verhuizen naar een nieuwe locatie net buiten het centrum van Amersfoort. Hierdoor zullen nieuwe behandeltrajecten pas vanaf 1 januari kunnen worden ingepland. Vanwege de verhuizing zullen voor bestaande cliënten de eerste twee weken van december geen afspraken worden gemaakt. Het nieuwe adres is:

Kantorencomplex Yellow Stones

Nijverheidsweg-noord 60-99

3812 PM  Amersfoort

Het gebouw heeft drie units, elk  met een eigen ingang. Kies de meest rechtse ingang en druk op de bel van nummer 99. Je kunt vrij parkeren voor of achter het gebouw.

Wachttijd

In verband met de wachttijd en een verhuizing van de praktijk naar een ander adres is er een cliëntenstop tot februari 2024. Wachttijden zijn niet afhankelijk van bij welke ziektekostenverzekering je verzekerd bent.

In verband met de wachttijd en een verhuizing van de praktijk naar een ander adres is er een cliëntenstop tot februari 2024. Wachttijden zijn niet afhankelijk van bij welke ziektekostenverzekering je verzekerd bent.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met je zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekeraar gaat dan op zoek naar een andere behandelaar in je regio bij wie je eerder terecht kan, zo mogelijk binnen 4 weken voor een intakegesprek en binnen 10 weken na de intake voor de behandeling. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zgn. treeknormen).

Account

Als je een Gmail of Hotmail account hebt, controleer dan na het invullen van het contactformulier altijd je spambox voor ons antwoord. Vaak komen berichten van nieuwe adressen bij deze accounts in de spambox terecht, totdat je deze als veilig hebt gemarkeerd.

Wil je meer informatie?

Of een afspraak maken?

Contact