03-neurofeedback

Hoe verloopt neurofeedback in de praktijk

Hoe verloopt neurofeedback in de praktijk?

De cliënt zit tijdens de behandeling (sessie) in een gemakkelijke stoel. Zowel links als rechts op het hoofd en aan het oor worden drie sensoren geplaatst. In totaal zes sensoren meten de hersenactiviteit. De behandelaar ziet dit op zijn computerscherm als een computer-EEG (elektro-encefalogram). Vervolgens wordt in een trainingsprogramma dat bestaat uit meerdere sessies gewerkt aan het verminderen of opheffen van de turbulentie en/of de disbalans.

Beginmeting
De behandeling begint met een opname van een halve minuut als beginmeting (pré-baseline). Vervolgens vindt een training plaats die, geleidelijk oplopend in duur 20 tot 35 minuten duurt.

 

De behandeling wordt afgesloten met een eindmeting (post-baseline). Het effect van de training is af te lezen uit het verschil tussen de begin- en eindmeting en kan worden weergegeven in diverse grafieken en statistieken. Ook de resultaten van meerdere achtereenvolgende trainingen kunnen zo worden weergegeven.

 

Muziek, film of computeranimaties
Tijdens de training kijkt en/of luistert de cliënt naar muziek, film of computeranimaties. Nadat de trainingsopties zijn ingesteld en de training wordt gestart, geeft het computersysteem feedback bij het optreden van turbulentie of disbalans in het neurale netwerk.

 

De feedback bestaat uit kortstondige onderbrekingen van het beeld en het geluid. De hersenen nemen deze onderbreking waar als een niet gewenste onregelmatigheid (chaos) en reageren op een natuurlijke wijze door een meer stabiel hersengolfpatroon op te zoeken zodat het beeld en het geluid weer doorlopen.

De cliënt hoeft hier zelf geen moeite voor te doen omdat dit proces zich op onbewust niveau afspeelt. Na voldoende oefentijd zullen de hersenen hierop reageren door het hersengolfpatroon zo te reorganiseren dat hier meer stabiliteit en evenwicht in ontstaat.

 

De training is niet inspannend. Het leerproces voor de hersenen speelt zich af op onbewust niveau. De cliënt zelf merkt of voelt hier niets van. Er wordt geen stroom of iets dergelijks ingevoerd.

 

Neurofeedback moet daarom niet verward worden met de electroshock behandeling die in de psychiatrie nog wel eens wordt toegepast. De sensoren dienen uitsluitend om de activiteiten van de hersenen uit te lezen. Doorgaans wordt een training door cliënten ervaren als ontspannend en prettig, temeer omdat zij hierbij ook hun eigen CD’s of DVD’s mogen meenemen.

 

Vooral voor het behandelen van kinderen is dit laatste van belang, omdat zij anders moeilijk een half uur kunnen stilzitten.

Wil je meer informatie?

Of een afspraak maken?

Contact