voorbeeldwolken.jpg

Verwijzing door de huisarts

Bij de veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) vanaf 2014 is ook de rol van de huisarts als verwijzer veranderd. Hij/zij wordt meer de poortwachter van de zorg en kan ook zelf gesprekken met de patient voeren, dan wel dit uitbesteden aan een POH-GGZ (praktijkondersteuner). De POH-GGZ valt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts die de patiënt indien nodig verwijst. In de verwijzing dient de huisarts, naast de patiëntgegevens een drietal zaken te vermelden:

Ten eerste vermeldt de huisarts zijn AGB-code in de verwijzing.

Ten tweede verwijst de huisarts de patiënt naar de generalistische basis GGZ (GB-GGZ) voorheen 1e lijns psycholoog. BrainExcel is een praktijk voor uitsluitend GB-GGZ. Er bestaat namelijk ook nog een specialistische GGZ (S-GGZ) voor zwaardere problematiek zoals persoonlijkheidsstoornissen.

Ten derde is het vereist dat de huisarts in de verwijzing een diagnose volgens DSM-V vermeldt, dan wel vermeldt dat hij het vermoeden van een DSM stoornis heeft.

Niet alle stoornissen volgens DSM-IV vallen echter onder de vergoeding van de ziektekostenverzekering. De volgende, juist vaak voorkomende diagnoses zijn van vergoeding uitgesloten: relatieproblemen, aanpassingsstoornissen en arbeidsgerelateerde problematiek (o.a. burnout). Deze vallen onder de eigen bekostiging van de patiënt of worden bij werkgerelateerde problematiek betaald door de werkgever. Zomogelijk kan ook de POH-GGZ een rol spelen in de behandeling van deze problemen. Sommige ziektekostenverzekeringen vergoeden de behandeling van laatstgenoemde diagnoses in het aanvullende pakket.

Naast de huisarts kan ook een bedrijfsarts, psychiater, psycholoog/psychotherapeut of medisch specialist een verwijzing uitschriijven, mits voldaan wordt aan bovenstaande drie voorwaarden.