wolk_banner.jpg

Vergoedingen, kosten en tarieven

Ziektekostenverzekering

Vanaf 2014 staat de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg bekend als generalistische basis GGZ (GB-GGZ) genoemd. Daarnaast bestaat er ook een tweedelijns specialistische GGZ (S-GGZ) voor zwaardere problematiek en persoonlijkheidsstoornissen. Uw verzekering vergoedt deze (reguliere) zorg na verwijzing door uw huisarts. BrainExcel heeft in het kader van deze vergoeding een contract met bijna alle zorgverzekeraars (met uitzondering van Menzis/Anderzorg) voor het verlenen van GB-GGZ. Doorgaans heeft de huisarts een praktijkondersteuner (POH-GGZ) in dienst die zelf ook een aantal gesprekken met u kan voeren (vrij van het eigen risico).

Na verwijzing zal de psycholoog na een intakegesprek een behandeling inzetten. De gemiddelde duur van een behandeltraject bedraagt, afhankelijk van de problematiek drie tot zes maanden (acht tot twintig sessies). Overigens worden niet alle klachten (diagnoses) vergoed. Van vergoeding zijn uitgesloten: arbeidsgerelateerde problematiek (deze valt onder de verantwoordelijkheid van de werkgever), aanpassingsstoornissen en relatietherapie. Sommige verzekeraars vergoeden deze laatstgenoemde klachten in een aanvullend pakket. Let wel: de vergoeding van uw verzekering is gebonden aan het wettelijk bepaald eigen risico van € 385,- per kalenderjaar. Als u uw eigen risico vrijwillig verhoogd heeft, valt dit bedrag uiteraard hoger uit!

BrainExcel heeft een contract met bijna alle zorgverzekeringen in Nederland (uitgezonderd Menzis/Anderzorg). Deze vallen onder een negental hoofdgroepen van verzekeraars, namelijk ASR, Caresq, CZ, DSW, ENO, ONVZ, VGZ, Zilveren Kruis en Zorg&Zekerheid. Daarbinnen hebben deze verzekeraars vaak meerdere merken

Kinderen tot de leeftijd van 18 jaar vallen voor geestelijke gezondheidszorg niet meer onder de verzekeringspolis van hun ouders. De gemeente in de vestigingsplaats van het kind heeft deze zorg overgenomen. BrainExcel heeft geen contract met de gemeente Amersfoort (regio Eemland). De behandeling van kinderen kan daardoor uitsluitend op particuliere basis plaatsvinden. 

Particuliere tarieven

Buiten de vergoeding vanuit de ziektekostenverzekering met eigen risico hanteren wij de volgende particuliere tarieven (vrijgesteld van BTW):

  • Informatief gesprek van ca. 45 minuten: € 65,00.
  • Intake of psychologisch consult particulier, onverzekerd: € 95,00 (1 uur) en € 115,00 (1,5 uur), zoals voor de behandeling van kinderen.
  • Intake of psychologisch consult ongecontracteerd zoals via Menzis (tevens Anderzorg, PMA, HEMA en Vink-Vink) overeenkomstig het NZa tarief: € 143,71 (1 uur) en € 176,88 (1,5 uur). Hierbij geldt geen eigen risico, wel een eigen bijdrage. Na indienen van de declaratie is de gemiddelde vergoeding door de verzekeraar 70-80%.
Voor de zakelijke markt zoals de behandeling van arbeidsgerelateerde problematiek, hanteren wij een ander tarievenstelsel. Informatie via telefonisch- of e-mailcontact. 

Praktijk- en betalingsvoorwaarden

Het kan voorkomen dat u verhinderd bent voor een afspraak. U dient deze dan minimaal 48 uur van tevoren te annuleren, anders kunnen wij genoodzaakt zijn om voor de geplande afspraak kosten bij u in rekening brengen ter hoogte van een volledige sessie. Dit geldt eveneens voor het niet verschijnen bij een geplande afspraak (no-show).

Verder verwijzen wij u graag voor alle details naar onze Algemene Voorwaarden.